Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Møte med Vegdirektoratet om Nordbytunnelen

Publisert 29.09.17 av Karoline Bjørklund

Under et møte med Vegdirektoratet la NHO Logistikk og Transport andre representanter fra næringen fram forslag til tiltak som kan bidra til mindre kø i forbindelse med stengingen av Nordbytunnelen.

Lange køer og kaos-tilstander
Det nordgående løpet i Nordbytunnelen har siden begynnelsen av september vært stengt for vedlikehold og utbedring. Løpet vil være stengt fram til begynnelsen av september.

Den første uken med stenging var det i tillegg til svært lange køer, flere uheldige hendelser til tider kaos. Trafikkavviklingen går noe bedre nå, dersom alt glir er det nå en forsinkelse på maks 30 minutter "motrush", og ingen forsinkelse i rushretning. Sjåførene opplever imidlertid fortsatt forsinkelser på mer enn 30 minutter, spesielt rundt 12:00 når kjøreretningen snus og også ellers på grunn av uønskede hendelser.

Foreslåtte tiltak
Begge filene i det åpne løpet bør vurderes åpnet hele døgnet.Rv. 23 Oslofjordtunnelen bør vurderes åpnet for tunge kjøretøy med totalvekt under 30 tonn. Følgebil kan benyttes om nødvendig.Som alternativ til toveis trafikk i tunnelen kan det vurderes permanent enveiskjøring henholdsvis i det eksisterende tunnelløpet og på Nessetveien. Da unngår man den ekstra køen når kjøreretningen snus.Hvassumbakkene må ikke stenges for lette kjøretøy. Det bør heller innføres lavere fartsgrense og hyppige kontroller.Det kan også hjelpe dersom Bastø-Fosen-sambandet utvider rutetilbudet utover natt og tidlig morgen.

Tilbakemeldinger fra Statens vegvesen
Som Statens vegvesen også forklarte i Region Østs Bil og banemøte på Mastemyr forrige uke, er ikke toveiskjøring i ett løp mulig på grunn av trafikksikkerhetshensyn.

Når det gjelder åpning av Oslofjordtunnelen for tunge kjøretøy med totalvekt under 30 tonn, er dette noe de jobber konkret med. De må kartlegge hvordan et slikt vektforbud kan innrettes, både juridisk og teknisk med kontroll og veiing på stedet. - Vi jobber konkret med dette nå, men det tar enda litt tid før vi får alle svar. Vi vil orientere dere når vi har konkludert, sier Nils Audun Karbø, leder av vegavdelingen i Akershus.

Vegvesenet arbeider i tillegg med tiltak på omkjøringsveiene som skal bedre flyten her. Arbeidet på Nessetveien skal nå være ferdigstilt. Det gis også nå informasjon om omkjøringsveier til utenlandske sjåfører ved grensepassering.

Nordgående løp kommer til å være stengt fram til starten av desember. Deretter kommer en lang periode med nattestengt, fram til slutten av august 2018. Fra slutten av august til starten av november vil sørgående løp være helt stengt.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør