Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Kritisk til forslaget om lavutslippssone

Publisert 08.09.17 av Karoline Bjørklund
lastebil i by

- Oslo kommunes forslag om å legge på et nytt gebyr for lastebiler som skal kjøre inn i eller gjennom Oslo, vil koste transportørene flere hundre millioner kroner i året, sier Are Kjensli adm. direktør i NHO LT.

Det er registrert 14 500 lastebiler i Oslo, cirka 60 prosent av disse vil omfattes av årsgebyret på 25.000 eller 50.000 kroner. I tillegg kommer dagsgebyrer på 600 kroner til alle lastebiler over 12 tonn som krysser bygrensen.

-Dette er en helt urimelig ekstrakostnad for oss som driver logistikk- og transportvirksomhet i Oslo. Bare PostNords egen beholdning av biler i Oslo, som er eldre enn 2014 og omfattet av miljøgebyret, vil koste oss 3 millioner kroner ekstra i året, sier Ole Andreas Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord Norge. 

I juli sendte Oslo kommune ut en høring om lavutslippssoner for tungekjøretøy i Oslo. I høringsutkastet foreslås det at alle kjøretøy over 12 tonn innenfor bygrensen skal betale 50.000 kroner i årsgebyr og biler mellom 3,5 tonn og 12 tonn skal betale halvparten. Dette gjelder for lastebiler som ikke er av siste miljøklasse Euro VI, det vil si lastebiler registrert i 2014 og senere.

- Sonens størrelse må stå i forhold til transportbransjens evne til å etterkomme påbudene. En lavutslippssone som følger bygrensen vil være svært utfordrende for transportørene, fordi man ikke vil ha noen alternativ. Hver dag kommer det mellom 1000 og 1400 biler inn og ut til godsterminalen på Alnabru. Vi reagerer også på at forslaget kun gjelder tunge kjøretøy, fortsetter Kjensli.

I motsetning til næringstrafikken, har personbiltrafikken relle alternativer til diesel-biler. Lette kjøretøy, også de med nyeste motorteknologi, bidrar betydelig til utslipp av NOx. Disse avgiftene kommer på toppen av de tids- og miljødifferensierte bompengesatsene, som innføres fra 1.oktober i år.

-Transportkostnader påvirker konkurransekraften direkte. NHO er for miljødifferensierte avgifter både for personbiler og lastebiler, men her blir det mange avgifter på en gang. Det er en fordel å prøve ut et virkemiddel av gangen. Virkemiddelet bør sees i sammenheng med nye bompengesnitt og satser som er kommer, mener Nina Solli, adm. direktør i NHO Oslo og Akershus.

-Vi kjører ikke lastebil for vår egen skyld, men for at varene skal komme i butikken, slik at Oslos befolkning får det de trenger for leve et godt liv. Vi bytter ut bilene så fort vi kan, og i PostNord er nå 40 prosent av bilene av beste miljøklasse. Det blir ikke enklere å finne rom til nye investeringer når slike avgifter legges på toppen, sier Hagen.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør