Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Viktig nyhet om sjøcontainere som skal videresendes

Publisert 01.08.17 av Silje Vhile Braaten

Hvordan containere som kommer sjøveis, og som skal videresendes, tollmessig skal registreres har vært komplisert. Tollvesenet har tidligere hevdet at første speditør har et ansvar for avvik, tross denne speditørens vanskeligheter med å få undersøkt innholdet. Tollvesenet har imidlertid laget et nytt regelverk, og man kan nå søke Tolletaten om tillatelse til å forpasse containerne videre uten å åpne dem.

Bilde: Trondheim Havn

Les hele saken på toll.no

 

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør