SÝk


Du er her: 

HMS-seminar for godstransportvirksomheter

Fra: 28.09.2017, kl. 13:00
Til: 28.09.2017, kl. 18:00
Sted: Thon Hotel Oprea

Agenda for møte

Velkommen til seminar om hvordan du kan komme i gang med eller styrke arbeidsmilj√łarbeidet i bedriften. Seminaret er tilpasset arbeidsgiver eller ansattrepresentant i en liten eller mellomstor godstransportvirksomhet.
Lær om hvordan godt HMS-arbeid bidrar til å redusere risiko i din transportbedrift.
Delta på seminar 28. september (Oslo) eller 26. oktober (Bergen).

Arrang√łr: Treparts Bransjeprogram Transport*
*NHO Reiseliv, NHO Transport, NHO Logistikk og Transport, Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Lastebileier-Forbund, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Norsk Jernbaneforbund, Yrkestrafikkforbundet, Vegdirektoratet og Arbeidstilsynet

Program og påmelding hos arbeidstilsynet.no

 

 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredakt√łr