Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Du må holde av tirsdag den 29. august for å delta på Sjølogistikkonferansen

Publisert 15.06.17 av Karoline Bjørklund
sjølogistikkdagen logo

Som tidligere år så har vi et meget bra program. Vi skal ta deg med på tankene om utvikling og teknologi, som kommer stadig raskere mot oss! Så sett av dagen allerede nå.

Her vil du møte;

  • Amund Drønen Ringdal, som er Næringspolitisk direktør i Rederiforbundet. Amund er også leder i partnerskapet i Grønt Kystfartsprogram. Her får vi innsikt i utvikling og satsing for den neste generasjonen med skipsfart.

  • Andreas Kvame, er CEO i Grieg Seafood ASA. Grieg Seafood ASA er en av verdens ledende oppdrettere av laks. Havbruk, og spesielt oppdrettsnæringen, vil være en viktig del av vår neste generasjon som matprodusent, for et globalt marked. Her får vi innsikt i en bransje med stor suksess, stor inntjening, men også barrierer og utfordringer som skal passeres.

  • Ørnulf J. Rødset, er seniorforsker ved SINTEF, og leder av Norsk Forum for Autonome skip. Droner i kystnær skipsfart vil være en del av vår hverdag om kun få år. Første prosjekt er allerede annonsert med Kongsberg Maritim og Yara i Grenland området. Seiling med førerløse skip og elektrisitet som motorkraft Hva bringer de nærmeste årene for grønn kysttransport, med automatisering og autonomitet.

  • Kent Inge Pedersen, er disponent for Region Vest i Coop Norge Handel AS. Coop er en stor aktør, også i regional sammenheng. Ny lokalisering er på trappene i vår region. Hvor skal de være, hvilke tanker har de om neste generasjons dagligvarelogistikk? Hvilken innflytelse vil det grønne skiftet ha i deres næring, og for vår hverdag?

I tillegg til de viktige foredragsholderne som nevnt over, så vil våre fremste politikere være tilstede.

Vi skal i konferansen ha en debatt rundt vår felles «Grønne fremtid». Vi skal adressere de utfordringene som maritim næring har, vi skal ha logistikk og nærskipsfart som hovedtema, vi skal ha fokus på skifte av gods fra vei til sjø og bane, samt utfordre stortingskandidatene på deres innsats og mulighet for styring av en «grønnere utvikling».  

Møt; Tina Bru, Iselin Nordbø, Torstein Tvedt Solberg, Geir Toskedal og Geir Pollestad.

Alt ligger til rette for en flott dag med mye interessant på dagsorden. Så møt frem og ta del i fremtiden for den sjørelaterte logistikkutviklingen!

Meld deg på her;              https://easyfact.no/reply/igabdwqbtj

Velkommen!

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør