Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Enighet om godspakker til 23. mrd. kroner

Publisert 13.06.17 av Karoline Bjørklund
godstog

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har enstemmig gått inn for godspakker til jernbanen, sjø- og tømmertransport på tilsammen 23 milliarder kroner i den kommende langtidsperioden.

Dette kommer på toppen av rekordhøye bevilgninger til vedlikehold og investeringer på vei.

-Det er flott at Stortinget slutter opp effektiv og miljøvennlig godstransport på denne måten. Nå gjelder det at dette følges opp av budsjettbevilgninger og gjennomføringskraft, sier administrerende direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport.

  • Godspakke jernbane: 18 milliarder kroner
  • Godspakke sjø/havner: 4,7 milliarder kroner
  • Flaskehalsprosjekt tømmertransport: 300 millioner kroner

Stortinget har ved flere anledninger slått fast at mer gods skal flyttes fra vei til bane og sjø, og har vedtatt en ambisjon om at 30 pst. av godset som fraktes over 300 km skal flyttes fra vei til bane og sjø innen 2030, og at andelen skal være 50 pst. innen 2050. Dette tilsvarer 7 mill. tonn innen 2050 og 2,4 millioner tonn innen 2030.

-Vi er også fornøyd at komiteen ber regjeringen vurdere kjøreveisavgiften for jernbanen. Den må fjernes for å gjøre gods på jernbanen mer konkurransedyktig, sier Kjensli.

Kontaktperson: Adm dir Are Kjensli 932 94 000

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør