Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Norge får gjeninnføre redusert arbeidsgiveravgift

Publisert 08.06.17 av Karoline Bjørklund

Reduserte satser gjeninnføres for transport- og energiforetak etter en endring i EU-regelverket.

I 2013 endret Europakommisjonen statsstøtteregelverket slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne arbeidsgiveravgift med generelt reduserte satser fra juli 2014. Regjeringen innførte derfor fra samme tidspunkt kompenserende tiltak for den økte arbeidsgiveravgiften som fulgte av de nye sektorbegrensningene.

Saken har i flere år vært viktig for den norske regjeringen og de har spilt inn et endringsforslag til Europakommisjonen, som ble vedtatt i mai i år. Dette innebærer at den generelle ordningen med differensierte satser igjen kan inkludere transport- og energiforetak.

Differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig virkemiddel for å opprettholde arbeidslpasser i distriktene. Regjeringens kompensasjon har vært til hjelp, men transportselskapenes kostnader økte likevel med rundt 150 millioner kroner. Spedisjonsfirma og formidling av transporttjenester ble ikke berørt, men dette har vært en viktig sak også for NHO Logistikk og Transport.

Endringene i EU-reglene skal nå på vanlig måte innlemmes i EØS-avtalen og i norsk rett, og det er forventet at dette vil skje i løpet av høsten. Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå å gjeninnføre differensierte satser for transport- og energisektoren, med virkning fra 1. januar 2018.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør