Sk


Du er her: 

Verktylinje

Logistikkdagen i Rogaland 14. november 2017

Publisert 31.05.17 av Karoline Bjørklund
logistikkdagen rogaland 2017

Logistikkdagen er den største årlige møteplassen i regionen for alle som er opptatt av samferdsel, infrastruktur, transport og logistikk.

På Logistikkdagen blir du oppdatert på de fleste aktuelle spørsmål innen samferdsel, infrastruktur, transport og logistikk. Dette er en konferanse som setter dagsorden i den politiske debatten, og gir deg nyttige oppdateringer på aktuelle områder. I tillegg fungerer Logistikkdagen som et stort bransjetreff, der du kan knytte og pleie nyttige forretningskontakter.

Samferdselsministeren vil delta, sammen med en lang rekke spennende innledere.
Meld deg på her


Utdrag fra programmet: 

  • Ketil Solvik Olsen (Frp), Samferdselsminister
  • Solveig Ege Tengesdal (Krf), Fylkesordfører
  • Toril Nag, Konserndirektør tele, Lyse
  • Gunnar Eiterjord, Prosjektleder, Ryfast
  • Tor Geir Espedal, Prosjektleder, Rogfast
  • Bjørn Børseth, Direktør for teknologi og utbyggingsstrategi, Nye Veier
  • Lisa Garpe, Rådgiver, Statens Vegvesen
  • Leif A. Lorentzen, Regiondirektør, Avinor
  • Oskar Stenstrøm, Godsdirektør, Bane NOR
  • Merete Eik, Direktør, Stavanger Havn

Møteleder: Svein Olav Simonsen, direktør, NHO Rogaland.

Logistikkdagen arrangeres i et samarbeid mellom NHO Logistikk og Transport, Logistikkforeningen, Maritimt Forum og Næringsforeningen.

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør