Sk


Du er her: 

Verktylinje

Klimavennlig tungtransport -det skjer nå

Publisert 30.05.17 av Karoline Bjørklund
biogass deførste100
Fra venstre: Lars Karlsen (TINE), Torhild Aarbergsbotten (Høyre), Lars Tveitan Østvold (AGA), Guri Melbye (Venstre) og Bjørn Malm (TINE) foran en biogass-lastebil fra Scania. Foto: NHO LT

TINE starter neste fase i sin omfattende miljøsatsing. Snart skal 30 tungtransportkjøretøyer rulle på veiene med klimanøytral flytende biogass, laget av avfall fra skogen og sjømatnæringen. Tine har inngått intensjonsavtale om biogassleveranser med AGA som bygger ut fyllestasjonene. Det ble offentliggjort i forbindelse med lanseringen av prosjektet #deførste100 tidligere denne måneden.

#deførste100 er et samarbeid mellom det felles-skandinaviske prosjektet Smart Green Region Mid-Scandinavia, TINE SA, gasselskapet AGA AS og biogassprodusenten Biokraft AS. Formålet med prosjektet er å få de første 100 lastebilene på flytende biogass på veien i Norge. Første aktør til å melde seg på prosjektet er altså TINE SA som arbeider målrettet for å redusere klimagassutslippene fra sin virksomhet.

Prosjektet er ute etter flere aktører som ønsker å teste ut denne teknologien. Ta kontakt med Lars Tveitan Østvold i AGA dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

 

Flytende biogass fra organisk avfall

Norge har påtatt seg store miljøforpliktelser. Innfrielse av Parisavtalen forutsetter store innenlandske utslippsreduksjoner. Det innebærer at transportsektoren raskt må finne bærekraftige drivstoffalternativer. Flytende biogass fremstilt fra organisk avfall fra skog og hav blir i løpet av 1. kvartal 2018 tilgjengelig fra Biokrafts fabrikkanlegg på Skogn. Anlegget er verdens største.

– Vi har allerede redusert utslipp fra vår landsdekkende transport, men hovedutfordringen for ytterligere kutt er utvikling av infrastruktur og marked på nye bærekraftige drivstoffløsninger. TINEs mål er å bli klimanøytrale på transport i 2020 og det skal vi blant annet bli ved å teste og anvende ny miljøvennlig teknologi. Derfor vil TINE anskaffe biler som går på flytende biogass når vi får en komplett verdikjede for produksjon og fylling av flytende biogass. Da kan vi kjøre lengre med mindre påvirkning på miljø og klima enn noen gang før, sier Lars Galtung i TINE.

 

Helt nye muligheter for å kutte utslipp i tungtransporten

– Tungtransporten utgjør mer 1/10 av Norges CO2 utslipp. Uten fossilfrie løsninger for varebiler og tunge kjøretøyer, vil ikke Norge innfri våre klimaforpliktelser. Laste- og varebiler kan være miljøvennlige  transportalternativer nå. Bilene er her. Biogassen er her. Kundene er her. Nå gjelder det å bygge ut distribusjon raskt. Stortinget bestemmer hvor raskt, sier administrerende direktør i Biokraft AS, Håvard Wollan.

– Den nye generasjonen drivlinje med biogassmotorer som nå også kan benyttes med flytende biogass på tanken(LBG) gjør det mulig med større lasteevne og å øke rekkevidden. Dette åpner helt nye muligheter for å kutte klimagassutslipp i tungtransportsektoren, sier John Lauvstad, Direktør Kommunikasjon og branding, Norsk Scania AS.

AGA er Norges største utbygger av biogass fyllestasjoner og distribuerer snart biogass fra 9 norske biogassprodusenter.

– De nye Euro6 lastebilene på LNG/LBG åpner opp for helt nye muligheter til å kjøre klimanøytralt med langtransport på biogass med lang rekkevidde. For oss er det meget spennende at markedet med en stor aktør som TINE i front, viser at næringslivet vil gjennomføre reduksjoner i klimagassutslipp med biogass som drivstoff, sier Lars Tveitan Østvold, Sales Manager Clean Energy AGA AS.

 

Behov for støtte til kjøp av kjøretøy

– Biogass er produsert lokalt, forbrukt lokalt og gir grønn lokal næringsutvikling i Norge. Det er viktig nå at myndighetene, blant annet gjennom Enova, gir transportbedriftene støtte til kjøp av nyttekjøretøy og støtte til bygging av biogass fyllestasjoner. Det vil bidra til rask utbygging av infrastruktur og være et kostnadseffektivt verktøy for at Norge skal nå sine klimamål og internasjonale forpliktelser, fortsetter Østvold.

Gjennom varemerket ”Green Highway” jobber Smart Green Region for utbyggingen av felles grønne transportløsninger i Skandinavia. Et sentralt resultatmål er å legge til rette for en operativ verdikjede for flytende biogass (LBG) som fornybart drivstoff innen tungtransport.

– Det er en svært gledelig nyhet at TINE velger biogass som drivstoff. I tillegg til et verdifullt enkeltbidrag til klimagassreduksjon innen transportsektoren, vil det at TINE går i front ha stor betydning for det videre arbeidet med å skape en verdikjede for LBG som fornybart drivstoff, sier Bjørn Ove Berthelsen i Smart Green Region.

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør