Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Sykkel-VM i Bergen er utfordrende for vareleveringen

Publisert 03.08.17 av Karoline Bjørklund
sykkelvm i bergen

Husk å søk om akkreditering for kjøretøyer som skal inn og ut av godsterminalen under sykkel-VM. Oppdatert informasjon om tider for varelevering og kart over soner.

Akkredtitering for kjøring inn og ut av Nygårdstangen

For å kunne kjøre inn og ut av godsterminalen på Nygårdstangen må hvert enkelt kjøretøy søke om kkreditering. kjøretøy som mangler akkreditering vil ikke slippes gjennom av politiet og vil pålegges å kjøre videre umiddelbar. det blir ingen saksbehandling og venting på sperrepost. Kjøretøy med akkreditering må følge bestemt kjørerute rett til godsterminalen. Kjøreruten skal ikke på noen måte avvikes ved inn/utkjøring.

Det er derfor svært viktig at alle som trenger akkreditering og som enda ikke har søkt gjør dette snarest.

Søknad om akkreditering sendes til Jacques Videm i Bane NOR, epost: jvi@banenor.no

Varelevering i Bergen sentrum

Mange veier i Bergensdalen er stengt i tidsrommet 08:30 - 19:00, og det er ulike soner med ulike stengningsperioder. Se oppdatert kart her.  I sentrumskjernen, som er markert blå på kartet, åpnes det for varelevering fra kl. 04:00 til 08:00. I de røde sonene er det åpent for vanlig trafikk etter klokken 19 på kvelden og frem til 08.30 om morgenen etter. Det er bare sentrumskjernen som er stengt hele døgnet, slik at det må legges spesielt til rette for varelevering mellom 04:00-08:00. I området rundt Torgallmenningen kan det leveres varer mellom 05:00 og 08:00.

Kommunen gjør oppmerksom på at alle kjøretøy skal være ute av sonen kl. 08:00, fordi området skal være tomt til dette tidspunktet. I praksis betyr det at tidsvinduet for varelevering blir 30 minutter kortere.

Det er verken mulig å endre på tidsrommet eller området i denne sammenheng.

Utfordrende rundt godsterminalen på Nygårdstangen

Alle gående inn til sentrum passerer foran porten til godsterminalen, der over 1100 lastebiler kjører ut og inn i døgnet. Bergen kommune skisserer at 1500-2000 mennesker vil passere terminalen hver time, men gjør oppmerksom på at tallet kan komme opp mot 5000 mennesker hver vei per time. I tillegg busstrafikken som vil gå i samme område.

- Kombinasjonen av så mange fotgjengere, lastebiler og busser kan skape mange farlige situasjoner og vil sette sjåførene i en svært krevende situasjon, sier Ove Tepstad, styreleder i NHO Logistikk og Transport Vestlandet.

Bane NOR er ansvarlig for sikkerheten rundt terminalen og vil sette opp vakthold og folk til å dirigere trafikken ved inn- og utkjøring til Godsterminalen. I tillegg til vakthold og dirigering vil det lages en ordning med akkreditering av kjøretøy som skal ha adgang til terminalområdet.

Bergen kommune oppfordrer butikkene til å redusere sin varebestilling til det ytterst nødvendige under sykkel-VM. Samtidig skisseres en folkefest med rundt 200.000-250.000  besøkende, som alle ønsker tilgang til mat og drikke. -En betydelig økt mengde mennesker i sentrum vil kreve økt behov for varer, sier Tepstad.

Mulige løsninger

NHO Logistikk og Transport foreslo blant annet en ny inn-/utkjøring på den såkalte trekant-tomten. En midlertidig veg her ville kunne redusert trafikken og antall punkter der lastebiler møter passasjerer, og dermed redusert antallet trafikkfarlige situasjoner. Forslaget ble ikke godtatt av Statens vegvesen på grunn av regler for avkjørsel, kryssing av utrykningsvei, svingradius og tilkomst til avkjøringen fra alle veiene som fører til området.

Muligheten for midlertidig oppbevaring av varer/gods på Bergen havns områder diskuteres også, men det vil være begrenset kapasitet.

 


Kommunens informasjonsside for næringslivet
Oppdatert trafikkinformasjon ligger på www.bergen2017.no

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør