Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Nytt kurstilbud innen miljø

Publisert 05.04.17 av Karoline Bjørklund
kompetanse

Visste du at du at et årlig kostnadskutt på 50 000 kroner, i for eksempel drivstoffutgifter, utgjør samme gevinst som det å fakturere 2,5 millioner kroner? (med en margin på 2 %)

Alle kan ikke kjøpe elektriske kjøretøy i morgen, men faktum er at miljøtiltak også kan være positivt for bunnlinja.

Drivstoff er, etter lønn, den største kostnaden i veitransporten. Dere jobber derfor hele tiden med å effektivisere transporten, gjøre logistikken bedre og kutte drivstofforbruket. Det vises jo rett på bunnlinja. Mengden drivstoff du bruker påvirker dessuten direkte CO2-utslippene fra produksjonen din.

Miljø og klima blir viktige rammevilkår for din bedrift i årene som kommer. Har du kompetansen som kreves for å kunne navigere i dette landskapet? Vi vil hevde at det du gjør på miljø framover vil påvirke om du klarer å holde på kundene i 2020.

Kursene
NHO LTs miljøkurs er delt i to nivåer. Kursene skal gi deltagerne grunnleggende praktisk kunnskap, slik at de kan starte miljøarbeidet i egen bedrift. Etter nivå to, skal deltakerne kunne sette opp et miljøregnskap for egen bedrift og etablere en enkel miljøstrategi.

Roadshow
I forkant av miljøkursene reiser vi ut i alle våre regioner for å treffe medlemsbedrifter og presentere kurstilbudet nærmere. Vi skal diskutere hvorfor vi må bli grønnere, hvilke barrierer vi står overfor og hvordan vi kommer forbi dem.

Enova er med på laget og kommer til å presentere program for Energiledelse. Det kan gi betydelige utslippsreduksjoner samtidig som bedriften sparer energi- og drivstoffkostnader.

Bedrifter fra din region kommer også for å dele sine erfaringer og tanker rundt disse spørsmålene.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør