Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

NSAB 2015 Seminar Ålesund

Publisert 25.01.16 av Merethe Goplen Gulliksen

For i sikre speditører og transportkjøpere kunnskap om den nye NSAB 2015 holder NHO Logistikk og Transport sammen med Norsk Industri/NHO seminar om de nye reglene.

SEMINAR OM NY NSAB KALT NSAB 2015

 

Ålesund 28. januar 2016 kl. 12:00-14:30

 

For i sikre speditører og transportkjøpere kunnskap om den nye NSAB 2015 holder NHO Logistikk og Transport sammen med Norsk Industri/NHO seminar om de nye reglene.

 

Det er viktig å sette seg inn i NSAB da den nye avtalen gjelder fra 31. desember 2015.

 Det er en lang rekke nyheter som man må innrette seg etter.

 Det gjelder bl. a.:

 NSAB har utvidet sitt område

 

·         Det er nye regler om kontraktspart/formidler og ikke minst skillet mellom disse rollene.

·         Fullt ansvar for grov uaktsomhet

·         Nye regler om elektroniske avtaler og konfidensialitet

·         Man får ikke lenger eiendomsrett til godset

·         Nye ansvarsregler

·         Koblet panterett

·         Nye regler om oppdragsgivers ansvar

·         Ikke lenger voldgift

·         Samt flere.

 

 Seminaret vil vare i 2,5  timer og gjennomgåelsen vil skje av adv. Tom Rune Nilsen og adv Asbjørn Aanesen.

Den nye NSAB vil således bli belyst av både speditørsiden og transportkjøpersiden.

 

Kurset koster kr. 600,- pr person

 

Det vil bli enkel servering

 

Påmelding her.

 

Det vil også bli avholdt seminarer på nyåret i følgende byer. Kristiansand 4/2-16, Bergen 23/2-16, Stavanger 2/2, Drammen 16/2-16 og Trondheim 16/3-16.

Det vil bli avholdt et seminar nummer to i Oslo 3/2-16 .

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør