Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Nye krav om dokumentasjon på riktig vekt på container til sjøfrakt innføres fra 1.7.16

Publisert 06.01.16 av Silje Vhile Braaten

Dette er en foreløpig informasjon med råd om hva medlemsbedriftene bør forberede seg på i forbindelse med iverksettelse av krav om oppgitt riktig vekt av containere for sjøtransport og med tilhørende autorisert dokumentasjon på dette. Fra 1.7.2016 innføres det krav om at containere til sjøtransport skal veies og dokumenteres skriftlig av avsenderen. Om ikke slik dokumentasjon finnes vil ikke containeren bli lastet.

Foto: Tronheim Havn

Flere forhold som nevnes nedenfor må avklares nærmere. Det som er viktig nå er at avsenderne (shipper), enten det er avsenderkunden eller en speditør, for ettertiden må være nøye med å oppgi riktig vekt på fulle containere (FCL) eller stykkgods som skal lastes i en container (LCL). I erstatningssaker ved ulykker er det også viktig at speditørbedrifter klargjør at ansvaret for riktig oppgitt containervekt er avsenderkundens.

Bakgrunnen er skipsulykker og havarier som skyldes at containere ikke er oppgitt med riktig vekt. IMO (The UN International maritime Agency) har derfor vedtatt et vedlegg til SOLAS (en konvensjon for Safety of Life at Sea) som blir innført for all skipstransport fra 1.7.2016. SOLAS amendment gjengis her http://www.worldshipping.org/industry-issues/safety/SOLAS_CHAPTER_VI_Regulation_2_Paragraphs_4-6.pdf

Vedlagt følger også en presentasjon (SOLAS Regulation VI 2) fra Sjøfartsdirektoratet om ordningen samt noen anbefalinger og definisjoner fra Fiata (GI013 - annex1)

Selve SOLAS-reglene om vekt vil bli gjort til norsk lov gjennom en forskrift i regi av Sjøfartsdirektoratet. Det er fortsatt flere avklaringer som må gjøres, og vi vil komme med utfyllende informasjon senere.

De nye reglene er i korthet slik:
- Ved frakt av containere til sjøs, unntatt ved shortsea  ro-ro-transport med maksimal sjølengde 600 miles, skal totalvekten på containeren være dokumentert/bekreftet av avsenderen, enten ved
 - veiing av full container med sertifisert veieutstyr, eller
 - ved veiing av alle sendinger inklusive paller, emballasje og sikringsutstyr veid av sertifisert utstyr summert med tara-vekten av containeren
- Avsenderen skal dokumentere totalvekten på et dokument signert av en representant autorisert av avsenderen og skal være sendt til rederiet og terminalen i god nok tid til å bli lagt inn i lasteplanen for skipet. Dokumentasjonen kan være en EDI-melding med  elektronisk signatur, men kan også oppgis på carriers bill of lading, sea waybill eller annen shipment contract.
- Hvis det ikke er fremskaffet et slikt dokument eller det ikke er oppgitt med korrekt vekt skal containeren ikke lastes.
- For å sikre fremdrift kan kapteinen eller dennes representant besørge veiing, for eksempel i samarbeide med terminalselskapet i havnen.
- Det er avsenderen som er ansvarlig for å fremskaffe vektdokumentasjonen. En avsender kan være enten vareeieren (avsenderkunden) eller en speditør i kraft av å være den legale enhet som står nevnt i bill of lading/contract of carriage.


De nærmere prosedyrer og krav må bestemmes nasjonalt. Flere forhold må avklares i et samarbeid mellom myndigheter, avsenderorganisasjoner, terminalselskaper og rederier. Nedenfor gjengis punktvis forhold som er drøftet i flere nasjonale fora i og utenfor landet og som sannsynligvis blir gjenstand for nærmere avklaringer:
- Det må avklares hva som er sertifisert veieutstyr
- Feilmargin: Det drøftes internasjonal at det må kunne aksepteres en feilmargin på vekten inntil 5%, men dette er ikke avgjort.
- Vi forstår at det er under utvikling en rapportstandard under UN/EDIFACT EDI-melding for vektdokumentasjon
- Det antas at informasjonen på slike meldinger skal inneholde
 - hvem som har veid containeren
 - at veiingen er gjennomført av sertifisert utstyr
 - at vekt, containernummer og forseglingsnummer er oppgitt

De avsendere som ikke har mulighet til å sørge for veiing av enheten, vil sannsynligvis få utført veietjenesten på terminalen. De fleste nye reachstackere har slikt veieutstyr installert som viser vekt når enheten løftes. Det finnes også bilvekter (waybrigdes) som kan dokumentere totalvekt fratrukket bilens egenvekt.
Norsk Havneforening vil kartlegge hvilke havner i Norge hvor slik utstyr finnes. Avsenderkunder, terminalselskaper og rederier må lokalt avtale mest mulig kostnadseffektive rutiner for å ivareta de nye vektkravene.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør