Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Kurs i transportsjuss 10. og 11. september 2014

Publisert 18.06.14 av Linn-Kirsti Berg Simensen

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskaper om ulike lover og bestemmelser og sammenhengen mellom dem, slik at problemer kan forebygges og vanskeligheter møtes på en kvalifisert måte innen de forskjellige transportformene.

Veiledende tema

 • Transportlover (internasjonalt):
  CMR - andre lover - ansvar - begrensingsreglene - bevisbyrde - reklamasjon - foreldelse
 • NSAB 2000:
  Fraktføreransvar/Formidleransvar/ Profesjonalitetsansvar/Lagerholdansvar (Tollager, ordinært lager)

Transportdokumenter:

 • Til de forskjellige transportmåter
 • Negotiable/Omsettelighet
 • Sperrefunksjon
 • Forholdet til Incoterms®

Ansvaret overfor Tollvesenet:

 • Som fraktfører
 • Som lagerholder
 • Som fortoller

Forkunnskaper:  
Ingen

Passer for:
Ledere og saksbehandlere i spedisjon, transport og forsikring.

Metodikk
Forelesere fra NHO Logistikk og Transport, juridisk avd.

Materiell
Kompendier, ulike lovverk, caseoppgave(r) og eksempler

Antall timer /samlinger 
2 dager

Tid og sted: 
10. og 11. september 2014, Tromsø
 

Påmeldingsfrist: 
20 dager før oppstart

Påmelding og informasjon rettes til
NLF avd. Troms troms@lastebil.notelefon 91570243
eller prosjektleder Geir Sagelv mobil 417 58 038, epost geir@sagelv.no

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør