Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Are Kjensli ansatt som ny administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport

Foto: CargoNet
Foto: CargoNet

Are Kjensli (55) er ansatt som ny administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport. Han vil formelt starte 1. august 2014. Med Kjensli i førersetet for en av samferdsels-Norges viktigste posisjoner vil NHO Logistikk og Transport sette den riktige dagsorden i forhold til næringens behov, muligheter og utfordringer.

- Jeg gleder meg til jobbe i en ny kontekst, i spenningsfeltet mellom næringspolitikk, logistikk og samferdsel. Jeg håper min samlede erfaring vil komme til nytte, for å videreutvikle og posisjonere denne bransjen. Effektive logistikkløsninger er en helt sentral del av konkurransekraften til norsk næringsliv. Jeg er veldig entusiastisk med tanke på å ta fatt på arbeidet, sier Are Kjensli.

Nåværende leder Tom Rune Nilsen trapper ned til 50 pst stilling -  han har ledet bransjens organ på en forbilledlig måte i 14 år. NHO Logistikk og Transport er bransjens toneangivende talerør i Norge, og arbeider for å sikre at næringen oppnår forutsigbare rammebetingelser og økt lønnsomhet.

- Styret har sett etter en samlende person og erfaren leder med bredt nettverk som kan videreføre dette arbeidet i tett dialog med organisasjonens medlemmer og styrende organer. Vi er meget tilfredse med at vi har funnet den rette i Are Kjensli, sier Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport.

Are Kjensli har bred næringslivs-, bransje- og ledererfaring på høyt nivå gjennom mange år. Han har god kjennskap til NHO Logistikk og Transport og næringens utfordringer på strategisk og operativt plan. Han kjenner logistikkbransjen meget godt, etter å ha jobbet som logistikkdirektør i Coca-Cola, Tybring Gjedde, administrerende direktør i Bakehuset og sist som administrerende direktør i CargoNet. Kjensli har også  bred styreerfaring, har vært  nestleder i styret i Ski-VM 2011, og er godt kjent i media og med de politiske prosessene i Norge.

For en bransje som er så krevende som logistikk- og transportbransjen er, vil hans lederegenskaper som utadvendt, energisk, dynamisk, sosial og hans gode evner til å lytte og kommunisere tydelig, være viktige.

NHO Logistikk og Transport skal være samfunnets referanseorgan til næringspolitiske saker innen logistikk og transport, og videre sette den klare dagsorden – til enhver tid. Styret i NHO Logistikk og Transport er sikker på at Are Kjensli vil gjøre dette som næringens fremste person.

Kort om Are Kjensli

  • Utdannelse fra Krigsskolen ved Linderud, bedriftslederskolen,
    BI og INSEADs Top  Management Program
  • Har vært logistikkdirektør i C. Tybring Gjedde og Coca Cola Drikker AS
  • Har vært administrerende direktør i Bakehuset og Pågen
  • Har vært administrerende direktør for CargoNet siden 2005. Kjenner meget godt til transport- og logistikkbransjen og behovet for infrastruktur i Norge.
  • Har sittet i styret i Spekter, nestleder i Skiforeningen, nestleder i styret i ski-VM 2011 og stabssjef i LOOC

Hvem og hva er NHO Logistikk og Transport:
NHO Logistikk og Transport organiserer bedrifter innen transport og logistikk. Næringen omfatter bedrifter innen spedisjon, drift av godssentraler, lagring, lasting og lossing, drift av havner, transportformidling og lignende tjenester. Logistikknæringen består av i alt 830 bedrifter og omsatte i 2011 for 40 mrd kroner med 30 000 sysselsatte.

NHO Logistikk og transport bedriver arbeidsgiver- og næringspolitikk, kompetanse- og kursutvikling, juridiske tjenester og en omfattende medlemsservice. NHO Logistikk og Transport er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og er samlokalisert med hovedkontoret i Oslo.

Kontakt
Styreleder i NHO Logistikk og Transport, Ole A. Hagen: 413 28 087
Are Kjensli: 932 94 000

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør