Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Ønsker du å dele din kunnskap?

Ønsker du å dele din kunnskap?

NHO Logistikk og Transport søker forelesere.

Vi arrangerer en rekke interessante bransjerettede kurs, deriblant speditørskolen og ulike tollkurs. Vi tilbyr veiledning og opplæring, så la ikke evt. mangel på erfaring som foreleser stoppe deg!

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt!

Kontaktperson 
Claus Haals | Claus
Haals | 480 69 000

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør