Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

De siste to ukene har temperaturen mellom oss og transportarbeiderne om havnetariffene gått mot unormale høyder.

Publisert 06.05.13 av Heidi Christine Lund

For første gang har man utenfor forhandlingsrommene tilkjennegitt hvor vanskelig det er å få til rimelige løsninger. Norge trenger sårt å få til produktivitetstiltak for å gjøre sjøtransporten lønnsom. Det snakker myndigheter, LO, rederier, havner, kommuner og vi om og alle er enige om hvor vi ønsker å gå. Under arbeidet med nasjonal transportplan snakket myndighetene om behovet for effektiv drift av havner og terminaler og hadde ingen forståelse for at særinteresser var til hinder.

Etter først å ha varslet vår motpart, havnearbeiderne om at vi vil gå offentlig ut om vi ikke snarlig fikk til noen forhandlingsløsninger, samlet en stor gruppe av interessenter seg bak et opprop.

 

Derimot ble vår motpart nokså vred og ga følgende karakteristikker om innspillene:

 

Vi hånet havnearbeidere som latsabber.

Havnearbeiderne går ned i lønn                                                                                                                                         

Sterkt løgnaktige påstander

Respekterer ikke tariffavtaler

Skiter i eget reir

Går ut nå rett etter tariffavtalene.

Driver sosial dumping

 

NHO Logistikk og Transport ønsker en konstruktiv dialog med vår motpart og vi tilbakeviser alle ovennevnte utsagn.

 

For det første er det selvfølgelig ikke snakk om at noen er latsabber. Havnearbeiderne gjør jobben sin, men vi mener vi bør kunne få vekk uproduktive løsninger i tariffavtalene.

Havnearbeiderne går ikke ned i lønn. Det er vanskelig å ta det utsagnet alvorlig da man tilbød dem 19 % lønnsøkning når de jobber kontinuerlig. Under tarifforhandlingene får vi understreket at tilleggene på ubekvemme tider ikke er noe de kan leve av og som ikke skal tas hensyn til når man fastsetter tarifflønn. Det at de slipper å jobbe om natten er noe transportarbeiderne selv sier er helseskadelig og derved må få redusert. Vi har til og med tilbudt dem en stor kompensasjon for å slippe et ubekvemstillegg og normalt er det ingen arbeidsgivere verken i det offentlige eller det private som kompenserer for bortfall av ubekvemsarbeid.

 

Det er vanskelig å skjønne at utspillet fra oss er løgnaktig. Tvert i mot er det en selvfølge at man ikke skal lyve.

 

Vi respekterer selvfølgelig alle inngåtte tariffavtaler. Men nå har vi en avtale som etter en kraftig opptrapping av deres lønnsvilkår sier at vi skal ha en forhandlingsrunde. Derfor er den også innledet og problemet for oss er at det er vanskelig å finne rimelige løsninger. Det tilbudet som man nokså indignert sier at vi ikke svarte på før man gikk ut, er langt dyrere for sjøtransporten enn det som ligger innenfor en grense som det kan forhandles om. Derfor så vi på det som helt uaktuelt, men vi beklager at de ikke fikk en klar tilbakemelding om dette.

 

Vi er heller ikke ute etter å drive sosial dumping. Tvert i mot har vi som den første bransjen ved tidligere tarifforhandlinger gjort det vi kan for å tette slike forhold. Havnearbeiderne skulle etter containerisering av logistikken på 1970-tallet få en sosial beskyttelse. Nå er de langt på vei vikararbeidere og vi er innstilt på å finne løsninger som styrker deres arbeidsvern.

 

Da man i tillegg tilbyr kompensasjoner, bør det være et godt grunnlag for å finne løsninger både for produktivitetsgevinster for sjøtransporten og for at naboer til havnene skal få et bedre liv. Miljøet er faktisk også ganske viktig her.

Kontaktperson
Tom Rune Nilsen | 91 64 40 06 | E-post:
tom.rune.nilsen@nholt.no

 

 

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør