Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

LØNNSOPPGJØRENE 2013 MELLOM NHO OG LO, OG NHO OG YS VEDTATT

Publisert 29.04.13 av Heidi Christine Lund

Vi viser til tidligere informasjon fra NHO om årets lønnsoppgjør. Lønnsoppgjøret er nå vedtatt.

Det ble gitt et generelt tillegg på 0,75 kroner på alle overenskomster. Minstelønnssatser, normallønnssatser og personlige lønninger skal forhøyes med disse tilleggene, med mindre annet er avtalt mellom partene.

 

I tillegg ble det gitt ytterligere 1,40 kroner på ”utvalgte overenskomster”.

Innenfor transportsektoren vil samtlige bussarbeidere, godssjåfører og losse- og lastearbeidere bundet av Rammeavtale om fastlønn, Sør- og Nord-Norgeavtalen samt Havneoverenskomsten få det ekstra lavlønnstillegget. Det vil si at for disse utvalgte tariffområdene skal det gis et sentralt lønnstillegg på kr. 2,15 per time fra 1. april 2013.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør