Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

UTSETTTELSE AV LOKALE FORHANDLINGER FOR SPEDITØROVERENSKOMSTEN OG HAVNEOVERENSKOMSTEN UKLARHET OMKRING GARANTILØNNSREGULERING PER 1. FEBRUAR 2013

Publisert 29.04.13 av Heidi Christine Lund

Som tidligere meddelt har vi oppdaget forhold som kan tyde på feil i beregningsgrunnlagene for lønnsstatistikken som ligger til grunn for garantilønnsbestemmelsen per 1. februar i de to overenskomstene. LO/NTF og NHO/NHO Logistikk og Transport skal i fellesskap foreta en grundig gjennomgang av beregningsgrunnlagene for å sikre at statistikken bygger på korrekte tall.

Frem til avklaring foreligger vil det være risikabelt å iverksette lokale lønnsforhandlinger i bedriftene som er bundet av de to avtalene. Grunnen til dette er at dersom man får en februarregulering av en viss størrelse i 2013, så vil det kunne ha innvirkning på hvor mye bedriftene kan gi i eventuelle lokale lønnstillegg. For bedrifter som også er bundet av overenskomster for funksjonærer vil det ofte være nødvendig å se de forskjellige tariffområdene i sammenheng.

 

På det nåværende tidspunkt er det derfor ikke mulig å sende ut oppdaterte lønnssatser for 2013. mye tyder på at nye lønnssatser ikke foreligger før i slutten av mai eller i juni.

 

NHO Logistikk og Transport vil komme tilbake med informasjon om lønnssatser som gjelder fra 1. april 2013 når vi får avklaring omkring garantilønnsreguleringen per 1. februar 2013.

 

Dersom du har spørsmål eller kommentarer kan

Thor Chr. Hansteen kontaktes på tlf. 2308 8786, eller per e-post thor.chr.hansteen@nholt.no

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør