Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

KRAFTIG SØKELYS PÅ LOSSE- OG LASTEARBEIDERNES FORTRINNSRETT I MEDIA

Publisert 26.04.13 av Heidi Christine Lund

De senere dagene har det i media vært en rekke oppslag med fokus på NTF-organiserte losse- og lastearbeideres fortrinnsrett i havnene, og måten fortrinnsretten blir praktisert.

Det har blitt hevdet at arbeidsgiverne i havnene ikke respekterer inngåtte avtaler. Det korrekte er at NTF og NHO Logistikk og Transport i tariffoppgjøret i 2012 ble "enige om at det er behov for en gjennomgang av tilpasningsavtalen i havnene som er bundet av Rammeavtale om fastlønn og Sør- og Nord-Norgeavtalen. Mange av tilpasningsavtalene er uendret gjennom mange år, og de er ikke tilpasset til den godshåndtering og de logistikksystemer som nå benyttes." Arbeidsgiversiden har med dette som utgangspunkt prøvd å fremforhandle vilkår som kan gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig – men har ikke møtt noen særlig vilje til reelle endringer. Tariffavtalene er ikke unntatt fra offentlighet, og det er derfor ikke noe galt i at det settes fokus på tariffavtalenes innhold.

 

Arbeidsgiversiden forholder seg til de avtaler som er inngått, og betaler den lønn og de tillegg som man er tariffmessig forpliktet til.

 

Ved tariffoppgjøret i 2010 gikk arbeidsgiversiden med på en vesentlig opptrappingsplan for losse- og lastearbeidernes lønn som et ledd i arbeidet med å få til mer oppdaterte arbeidsordninger i havnene hvor NTFs medlemmer har fortrinnsrett til losse- og lastearbeid.

Fra og med 1. februar 2010 var losse- og lastearbeidernes timelønn kr. 144,53 per time (eksklusiv alle tillegg). Per 1. februar 2013 var den samme timelønnen steget til kr. 175,76, det vil si en økning på

21,5 %. I samme periode har lønnen for arbeidere i alt innen LO-NHO-området økt med 11,5 %. Losse- og lastearbeiderne har følgelig hatt en nesten dobbelt så høy lønnsvekst som andre arbeidere i privat sektor de siste tre årene.

 

Selv om arbeidsgiverne har forholdt seg lojalt til denne avtalen, opplevde vi ikke at NTFs medlemmer på sin side viste den forutsatte vilje til modernisering av arbeidstidsordningene, eller på annen måte bidro til effektivisering av arbeidet. Det sier seg selv at når lønnsveksten er omtrent det dobbelte av lønnsveksten for andre arbeidsgrupper, og arbeidet ikke blir utført mer effektivt, så blir sjøtransporten mindre konkurransedyktig.

 

Hittil har ingen prøvd å forklare hvorfor man mener at de gjeldende ordningene fungerer hensiktsmessig eller hvorfor samfunnets behov tilsier at det ikke er behov for endringer. Det er mye som taler for at den eneste reelle grunnen til å forsvare ordningen er ønsket om å opprettholde de høye lønnstilleggene til en liten gruppe med ufaglærte arbeidere. Konsekvensen av dette er at naboer, næringslivet, forbrukerne og arbeidsgiverne står igjen som tapere. De eneste vinnerne er losse- og lastearbeiderne selv og lastebilnæringen.

 

Aftenposten bruker i dag en dobbelside på laste- og lossearbeiderne: http://redir.opoint.com/?key=EvzLIJgkGDPQqEJ0yUSq

Aftenposten har tidligere denne uken trykket en kronikk om saken.

Nettavisen dekker saken slik: http://www.na24.no/article3614746.ece

Shortsea Shipping har også saken med i sitt nyhetsbrev denne uka http://redir.opoint.com/?key=RcgSr8ijMSoU6ATXTCd2

Shortsea Shipping har også tatt tak i Risavika-saken, se her: http://www.shortsea.tv/SitePages/News.aspx?t=-+LO+vil+ta+arbeidet+fra+sine+egne+medlemmer

Stavanger Aftenblad har dekket saken både gjennom redaksjonell omtale og debatt-innlegg.

Solabladet har også hatt omtale av saken.

I tillegg har Risavika Havn hatt besøk av NRK Rogaland.

Det som har kommet frem i media har også medført at NTF har omtalt saken på sine hjemmesider, samt at Frifagbevegelse har gitt saken omtale.

 

I mars i år sendte Norsk Havneforening på vegne av havnebrukere og arbeidsgivere brev til LO v/ Roar Flåthen hvor  det ble redegjort for problemstillingen, og hvor det ble etterspurt bistand fra LO til å gjennomføre fremtidsrettede løsninger som kunne fremme sjøtransporten og sikre arbeidsplassene til de som er sysselsatt i havnene. Noe svar fra LO foreligger ennå ikke, men de har i andre sammenhenger gitt uttrykk for ønske om at mer av godset må fraktes med skip.

 

Kontaktperson
Tom Rune Nilsen | 91 64 40 06 | E-post: tom.rune.nilsen@nholt.no

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør