Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

NHO Logistikk og Transport - Tariffinformasjon nr. 6 / 2013

Publisert 18.04.13 av Heidi Christine Lund

Vedlagt følger NHO Logistikk og Transports Tariffinformasjon nr. 6 / 2013 med informasjon om dert vedtatte lønnsoppgjøret for 2013, uavklart tallmateriale for garantilønnsbestemmelsen og varsel om mulig streik i Sverige fra neste uke.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør