Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Invitasjon til tariffkonferanse - havn

Publisert 10.04.13 av Linn-Kirsti Berg Simensen

NHO Logistikk og Transport arrangerer en konferanse for medlemsbedrifter som er bundet av tariffavtaler for losse- og lastearbeid (Rammeavtalen om fastlønn, Sør- og Nord-Norgeavtalen, Havneoverenskomsten), den 27.-28. august 2013.

NHO Logistikk og Transport arrangerer en konferanse for medlemsbedrifter som er bundet av tariffavtaler for losse- og lastearbeid (Rammeavtalen om fastlønn, Sør- og Nord-Norgeavtalen, Havneoverenskomsten).

Formålet med konferansen er å ta opp aktuelle spørsmål og aktuelle problemstillinger knyttet til tariffavtalene for losse- og lastearbeid.

Dette er en lunch-til-lunch-konferanse og gir deltakerne mulighet til å ta opp aktuelle problemer i medlemmenes respektive havner som er knyttet til tariffavtalene eller praktisering av tariffavtalene.

De som måtte ha innspill til saker som ønskes tatt opp oppfordres til informere om slike saker samtidig med påmeldingen.

Se foreløpig program for konferansen her.

Deltakerne dekker selv alle kostnadene i forbindelse med konferansen, og besørger selv reisen. 

Dato:

27.-28. august 2013

Sted:

Refnes Gods, Moss

Påmeldingsfrist

26. april 2013

Påmeldingsskjema

Klikk her

Kontaktperson

Thor Chr. Hansteen, tlf.: 91 78 50 51
thor.chr.hansteen@nholt.no

NB! Det er begrenset antall plasser for overnatting på hotellet, i det vi ut i fra antallet deltakere på de siste års tariffkonferanser har reservert 30 rom.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør