Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Rapport om det økonomiske grunnlaget for inntektsoppgjørene i 2013

Publisert 05.04.13 av Linn-Kirsti Berg Simensen

NHOs kommentar til TBUs foreløpige rapport for lønnsoppgjøret 2013 er lagt ut på www.nho.no.

www.nho.no


Kontaktperson:
Thor Chr. Hansteen | Tlf: 23 08 87 86 | E-post:

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør