Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

FIESTA-skolen

FIESTA-skolen har sitt utspring i et prosjekt som ble avsluttet medio 2011 delvis finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjekteier var NHO Logistikk og Transport, og prosjektdeltakere var Tyrholm & Farstad AS og Eimskip-CTG AS. FoU-partner i prosjektet var Møreforsking Molde AS.

Formålet med prosjektet har vært å utvikle effektive terminal- og transportløsninger med avanserte og robuste IT-løsninger basert på internasjonale standarder som TraceFish og XML.

En del av prosjektet var å utvikle FIESTA skolen som synliggjør viktigheten av alle ledd i verdikjeden. Kompendiet som er utviklet er å anbefale å lese for å få bedre forståelse av hele verdikjeden for fisk. Eksemplene er overførbare til andre verdikjeder.

God ledning!

Last ned dokumentet her.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør