Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Varsel om plassfratradelse i årets lønnsoppgjør

Publisert 04.04.13 av Linn-Kirsti Berg Simensen

LO og YS har varslet plassfratredelser dersom det ikke oppnås enighet med NHO i meklingen som avsluttes søndag 7. april kl. 24.00 i forbindelse med årets lønnsoppgjør.

Listene over hvilke bedrifter som vil bli tatt ut i tilfelle konflikt er lagt ut på NHOs hjemmesider, www.nho.no

Varslene som er gitt omfatter ingen av NHO Logistikk og Transports medlemmer. Varslene omfatter heller ingen lastebilfirmaer som er tilknyttet NHO Transport.

Innenfor transportsektoren er det foreløpig kun fergeselskaper og busselskaper som er omfattet av varslet om plassfratredelse. 

En streik på ferger vil kunne få konsekvenser for øvrige deler av transportbransjen, og vi oppfordrer derfor medlemmene til å undersøke hvilke fergesamband som er omfattet av varslet om plassfratredelse.

LO og YS kan på ethvert tidspunkt fremover varsle nye og utvidede plassfratredelser med fire dagers varslingsfrist.   Et senere varsel vil kunne omfatte medlemmer i NHO Logistikk og Transport samt godstransport innen NHO Transport.

NHO sender ut tariffinformasjon til alle medlemsbedrifter som er bundet av tariffavtaler, samt informerer på sine hjemmesider. Oppdatert informasjon om lønnsoppgjøret finnes på NHOs hjemmesider, www.nho.no.
 

Kontaktperson
Thor Chr. Hansteen | 91 78 50 51 | E-post: thor.chr.hansteen@nholt.no

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør