Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Vestkorridoren E18: Nå eller aldri!

Publisert 01.03.13 av Heidi Christine Lund
Signering av felles brev til Samferdselsministeren

Vi har aldri vært så godt forberedt, aldri hatt så mange gode folk på jobben. Derfor drister jeg meg til å si at det er «NÅ eller aldri». Slik oppsummerte senioringeniør Hans Håkon Ruud i Statens Vegvesen sitt innlegg om bygging av ny Vestkorridor på E18 mellom Oslo og Asker. På seminar som ble arrangert 28.2.13.

Næringslivet trenger ny E18 nå les brevet her.

Se innleggene fra konferansen

Pöyry    SVV  Draka Norsk Kabel    Schenker    Asker Kommune
 

Torsdag 28. februar arrangerte NHO Logistikk og Transport, region Øst og region Vestviken, et eget seminar om utbygging av Vestkorridoren E18 mellom Oslo og Asker i samarbeid med NHO Oslo og Akershus og NHO Buskerud. I tillegg deltok ordførerne i Asker og Bærum kommune og byrådslederen i Oslo.

Senioringeniør Hans Håkon Ruud i Statens Vegvesen la frem helt nye, fantastiske skisser over hvordan den nye E18 kan løses. Foreløpig er man kommet lengst i Bærum kommune, som i slutten av april får oversendt forslag til utbyggingsløsning, som kommunen skal behandle i henhold til Plan- og bygningsloven. Her er hovedtrekkene:

·        E18 og E16 retning Hønefoss møtes under storsenteret i Sandvika

·        Nye E18 går for en stor del under bakken

·        Egne felt til kollektivtrafikk

·        En ny sammenhengende sykkelvei (5,5 meter bred) Oslo-Slependen

·        Store arealer frigjøres til rekreasjon og boligbygging

·        En voldsom bedring mht støy og støv for innbyggerne

Både Ruud og de andre deltagerne understreket at i en region der antall innbyggere vokser voldsomt, kan man ikke bygge seg ut av køproblemene uten samtidig å tenke på andre tiltak som reduserer biltrafikken, øker kollektivandelen og får flere personer til å sykle på jobb.

Det er ikke mulig å ta inn mer trafikk på E18 enn veiene gjennom Oslo kan ta imot. Ruud ønsker også av den grunn at man nå begynner å planlegge en ny trasé over Oslofjorden for å redusere presset på Oslo.

Når Statens Vegvesen har gjort sin del av jobben må kommunene og staten gjøre sin. Lene Conradi (H), ordfører i Asker, Lisbeth Hammer Krogh (H) ordfører i Bærum og byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H) var klare på hvilke krav de stiller overfor Staten:

·        Minst 30 prosent statlig finansiering

·        Byggestart 2017

·        En effektiv samlet utbygging

De tre kommunene og de NHO-regionene signerte også et brev med sine krav som går til samferdselsminister Marit Arnstad.

Kommunenes oppgave blir nå å gjennomføre dialogen med innbyggerne slik at de kan vedta regulerings- og utbyggingplaner i tide til byggestart 2017. I Bærum er mye av denne dialogen gjennomført i samarbeid med Statens vegvesen, slik at utsiktene til en løsning lokalt er gode.

Erik Johannesen fra Pöyry la frem resultatene fra en rapport om køkjøringens kostnader for næringslivet gjort på oppdrag fra Asker kommune. Rapporten viser at de årlige køkostnadene antagelig er nærmere 1 milliarder kroner og at de vil stige for hvert år som går uten at noe gjøres. Situasjonen for bedrifter i hele Oslo-området er vanskelige.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør