Sk


 

Du er her: 

 • Forsiden
 • Regulering av garantilønnssatsene i overenskomstene per. 1. februar 2018

  Protokollen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport vedr februarreguleringen for 2016 ble signert 16. mars 2018

  22.03.18
 • NY BETALINGSMODELL FOR NHOs PROSEDYREOPPDRAG I ARBEIDSRETTSSPØRSMÅL

  Etter en lengre prosess er det besluttet at NHOs advokattjenester i arbeidsrettssaker går bort fra stykkprisbetaling på prosessoppdrag til betaling pr. time for prosessoppdrag.

  20.03.18
 • Forslag til ny havnelov

  Lovutvalget for Havne- og farvannsloven overrakte 1. mars sitt forslag til ny lov til Samferdselsministeren. Målet har blant annet vært å forenkle lovteksten og å ta hensyn til den teknologiske utviklingen, klima og miljø, med tilrettelegging for effektiv og miljøvennlig transport. Utvalget, der Adrianne Ubeda har representert NHO Logistikk og Transport, har foreslått flere endringer til dagens lov.

  07.03.18
 • Lønnsoppgjøret 2018: LO går inn for samordnet oppgjør

  LOs representantskap har vedtatt at de ønsker et samordnet oppgjør i 2018 – for første gang på ti år. I år har det vært knyttet større spenning enn normalt til hvilken oppgjørsform man til slutt ender på. LO avholdt tirsdag 27. februar sitt representantskapsmøte, og vedtok der at de ønsker et samordnet oppgjør.

  28.02.18

Viser fra 13 til 16 av totalt 499 artikler

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør